petak, 17. lipnja 2011.

Nepokošeni zagrebački potoci

Odgovor Voda na moj komentar da nisu pokosili zagrebačke potoke ni jednom u 2011. godini:


"Za radove održavanja voda I i II reda u tijeku je postupak javne nabave. Završetkom postupka javne nabave i odabirom izvođača pristupit će se radovima održavanja, košnji vodotoka, čišćenju namuljina, te ostalim radovima iz domene zaštite od štetnog djelovanja voda. U programu redovnog održavanja su svi vodotoci na području Grada Zagreba. Prijašnjih godine radove je izvodila tvrtka Vodoprivreda Zagreb d.d. direktnim ugovaranjem, dok je ove godine zbog zakonske obaveze provedbe postupka javne nabave došlo do zakašnjenja ugovaranja i ustupanja radova."

Da, toliko opravdanja za nesposobnost...

Nema komentara:

Objavi komentar